Biyoloji sözcüğü yunanca bios (yaşam) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Kısaca biyoloji, canlı bilimidir. Canlıların yapısını, gelişimini, görevlerini, sınıflandırılmasını, coğrafi dağılımını, çevreyle olan ilişkilerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır.

Biyoloji dersinin amaçları arasında; canlılığın temel birimlerini kavratmak, öğrenilen bilgileri günlük hayata yansıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, kendisi ve çevresini doğru algılamasını sağlamak, biyolojik zenginliğin ve çevrenin korunması bilincini kazandırmak, olaylara sebep-sonuç ilişkisi içinde bakabilme becerisi kazandırma sayılabilir.
Günümüzde genel yargı; gerek öğrenci gerekse veli tarafından biyoloji dersinin ezber dersi olarak kabul görmesidir. Bu algı biyolojiyi yapılması zor ve sıkıcı bir ders haline getirmektedir. Dolayısıyla biyoloji, üniversite giriş sınavlarında soruları en az yapılabilen derslerden biri olmaktadır.

Birebir Eğitim Kurs olarak; bilgiyi gündelik hayatla örneklendirerek ezber yanını bir kenara bırakıp öğrenilenleri daha akılda kalıcı hale getiriyoruz. Derslerde işlenen konuları; görseller, interaktif sunumlar ve deneylerle destekleyerek bilginin daha dinamik olmasını sağlıyoruz. Haftalık ve aylık ödevlendirmelerle öğrenilen bilgileri pekiştiriyoruz.
Öğrencilerimizi, biyoloji alanındaki son gelişmeleri ve müfredat değişikliklerini takip ederek, kolay ve zor farklı tüm soru kalıplarını göstererek üniversite sınavına hazırlıyoruz. Uygulanan konu tarama ve genel nitelikli sınavlarla öğrenci düzeyini belirleyip zayıf ya da eksik noktalarını tamamlıyoruz.

Birebir Eğitim Kurs olarak; bu zorlu maratonda yalnız biyoloji alanında değil her anlamda öğrencilerimizi, hayallerine adım adım yaklaştırıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir