LİSE GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLIK

Lise giriş sınavlarına hazırlık grupları; hafta içi saat 17.00-19.30 arası, hafta sonu 10.00-16.00 arası yapılır. 8-10 kişilik sınıflarda 15 saatlik bir ders programına ek olarak etüd çalışmalarıyla liselere…

9. 10. 11. SINIFLAR

9. 10. 11. Sınıf kurs gruplarında dersler; hafta içi saat 16.30-19.30 arası, hafta sonu 10.00-18.00 arası yapılır. 8-10 kişilik sınıflarda 15 saatlik bir program ile okul ve üniversite…

YKS HAZIRLIK

YKS hazırlık kurs gruplarında dersler; hafta içi saat 16.30-19.30 arası, hafta sonu 10.00-18.00 arası yapılır. 8-10 kişilik sınıflarda, 26 saatlik bir program ile okul ve üniversite sınavlarına yönelik…

Kimya

 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Kimya; maddenin yapısını, biçimlerini, özelliklerini ve maddelerin birbirleriyle olan etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır. Birebir Eğitim Kurs olarak, öğrencilerimize verdiğimiz kimya eğitimi süresince hedeflerimiz; Günlük hayatta sıkça karşılaştıkları…

Biyoloji

 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Biyoloji sözcüğü yunanca bios (yaşam) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Kısaca biyoloji, canlı bilimidir. Canlıların yapısını, gelişimini, görevlerini, sınıflandırılmasını, coğrafi dağılımını, çevreyle olan ilişkilerini inceleyen geniş…

Tarih

 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Oğuzhan Topcu Anadolu Lisesi ve Birebir Eğitim Kurs Tarih zümresi olarak; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin çağdaş, demokratik, laik bir devlet olarak bölünmez bir bütün…

AYT Matematik

 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Değişen yeni sistemle beraber üniversite sınavı; TYT ve AYT olmak üzere iki bölüme ayrıldı. TYT; daha çok yorum ve muhakeme kabiliyetini ölçerken, AYT; teorik ağırlıklı bir içeriğe sahiptir….

YKS ve Geometri

 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Yenilenen sınav sistemi ile geometri bölümünün önemi ciddi oranda arttı. YKS sınavının TYT bölümünde, geometri sorularının 9. Ve 10. Sınıf müfredatından, AYT’nin ise 11. Ve 12. sınıf müfredatından…

Türkçe TYT

 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

TYT Türkçe sınavının büyük çoğunluğu, anlam sorularından oluşur. Bu sorular, öğrencilerin okuduklarını doğru anlama, yorumlama ve okuduklarından doğru sonuçları çıkarma yeteneklerini ölçme amaçlıdır. Ancak gerek okuma alışkanlığının olmayışı,…