Lise giriş sınavlarına hazırlık grupları; hafta içi saat 17.00-19.30 arası, hafta sonu 10.00-16.00 arası yapılır. 8-10 kişilik sınıflarda 15 saatlik bir ders programına ek olarak etüd çalışmalarıyla liselere...

9. 10. 11. SINIFLAR

9. 10. 11. Sınıf kurs gruplarında dersler; hafta içi saat 16.30-19.30 arası, hafta sonu 10.00-18.00 arası yapılır. 8-10 kişilik sınıflarda 15 saatlik bir program ile okul ve üniversite...

YKS HAZIRLIK

YKS hazırlık kurs gruplarında dersler; hafta içi saat 16.30-19.30 arası, hafta sonu 10.00-18.00 arası yapılır. 8-10 kişilik sınıflarda, 26 saatlik bir program ile okul ve üniversite sınavlarına yönelik...
  • 19 Şubat 2019
  • yonetici
  • Genel

Kimya

Kimya; maddenin yapısını, biçimlerini, özelliklerini ve maddelerin birbirleriyle olan etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır. Birebir Eğitim Kurs olarak, öğrencilerimize verdiğimiz kimya eğitimi süresince hedeflerimiz; Günlük hayatta sıkça karşılaştıkları...
  • 19 Şubat 2019
  • yonetici
  • Genel

Biyoloji

Biyoloji sözcüğü yunanca bios (yaşam) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Kısaca biyoloji, canlı bilimidir. Canlıların yapısını, gelişimini, görevlerini, sınıflandırılmasını, coğrafi dağılımını, çevreyle olan ilişkilerini inceleyen geniş...
  • 19 Şubat 2019
  • yonetici
  • Genel

Tarih

Oğuzhan Topcu Anadolu Lisesi ve Birebir Eğitim Kurs Tarih zümresi olarak; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin çağdaş, demokratik, laik bir devlet olarak bölünmez bir bütün...