• 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Kimya

Kimya; maddenin yapısını, biçimlerini, özelliklerini ve maddelerin birbirleriyle olan etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır. Birebir Eğitim Kurs olarak, öğrencilerimize verdiğimiz kimya eğitimi süresince hedeflerimiz; Günlük hayatta sıkça karşılaştıkları...
 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Biyoloji

Biyoloji sözcüğü yunanca bios (yaşam) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Kısaca biyoloji, canlı bilimidir. Canlıların yapısını, gelişimini, görevlerini, sınıflandırılmasını, coğrafi dağılımını, çevreyle olan ilişkilerini inceleyen geniş...
 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Tarih

Oğuzhan Topcu Anadolu Lisesi ve Birebir Eğitim Kurs Tarih zümresi olarak; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin çağdaş, demokratik, laik bir devlet olarak bölünmez bir bütün...
 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

AYT Matematik

Değişen yeni sistemle beraber üniversite sınavı; TYT ve AYT olmak üzere iki bölüme ayrıldı. TYT; daha çok yorum ve muhakeme kabiliyetini ölçerken, AYT; teorik ağırlıklı bir içeriğe sahiptir....
 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

YKS ve Geometri

Yenilenen sınav sistemi ile geometri bölümünün önemi ciddi oranda arttı. YKS sınavının TYT bölümünde, geometri sorularının 9. Ve 10. Sınıf müfredatından, AYT’nin ise 11. Ve 12. sınıf müfredatından...
 • 19 Şubat 2019
 • yonetici
 • Genel

Türkçe TYT

TYT Türkçe sınavının büyük çoğunluğu, anlam sorularından oluşur. Bu sorular, öğrencilerin okuduklarını doğru anlama, yorumlama ve okuduklarından doğru sonuçları çıkarma yeteneklerini ölçme amaçlıdır. Ancak gerek okuma alışkanlığının olmayışı,...